Erik Scherder Huis

Als je hersenletsel krijgt, begint eerst een lange weg van revalidatie. Je ontdekt ook dat je ‘oude’ toekomst achter je ligt en je een ‘nieuwe’ toekomst moet ontdekken, ontwikkelen en implementeren.

Dat is precies wat we in het Erik Scherder Huis willen realiseren. Het intensieve dagprogramma omvat o.a. studie- en job coaching, motivatie, verwerking, het (her)ontwikkelen van executieve functies zoals plannen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Maar ook ontspannen, (team)sport, sociale (buurt)activiteiten, lotgenoten contact, stages en nog veel meer. Voor alle duidelijkheid: het Erik Scherder Huis is geen woonvoorziening maar een jaarprogramma gericht op de optimaal mogelijke terugkeer in de maatschappij.

Het eerste Erik Scherder Huis opent in juni 2023 in de Baarsstraat in Amsterdam. Momenteel wordt het pand grondig verbouwd.
Voor meer informatie Klik hier